Längtar du efter att få höra till? Se vad Penning Typ Kärlek kan lära dig.

Pengar och kärlek hänger ihop

Visste du att dina omedvetna, osedda, oemottagna och otillfredsställda behov styr vad du upplever och hur du agerar kring detta med pengar?

Ja, så är det. Jag inviterar dig att följa med på en resa att utforska dina pengar och din ekonomi genom de s k Penning Typerna. De får tjäna som ögon och öron för att bli varse vem du är och hur du beter dig i nuläget när det gäller pengar och din finansiella situation.

Det finns fem stycken s k Penning Typer som var och en står för ett grundläggande behov som inte blivit mött och som styr ditt varande och görande.

De fem grundläggande behoven är; Kärlek, Värde, Trygghet, Status och Erkännande.

Penning typerna som är ett självkännedoms- och coaching-verktyg som jag använder då jag coachar företagare och privatpersoner på ekonomiområdet. Ett verktyg som också ingår i den nu pågående Teleklasskursen “Pengarna, du och livet – transformera din relation till pengar och skapa nya resultat” (Deadline för anmälan innan dörrarna stänger för gott är 26 februari 2012 kl 24.00. Extra bonus då du tar med en vän till kursen. Info och anmälan här >)

Idag fokuserar vi på Penning Typ Kärlek. Det knyter an till dagens kärlekstema och till det faktum att vi firade Alla Hjärtans Dag i förra veckan.

Penningtyp Kärlek

Redo? Är din Penning typ Kärlek? Eller inte? Låt pengar få vara en spegel för kärleken och helheten i ditt liv.

Kännetecknande för dig med det underliggande behovet Kärlek är en längtan efter att få höra till.

Några tecken på att du tillhör Penningtypen Kärlek är:

• Du är en person som gärna vill bli älskad och omtyckt av alla, även om du intellektuellt sett vet att det är omöjligt.
• Du spenderar ofta pengar – även om du egentligen inte har råd – för att få höra till en grupp eller ett sammanhang.
• Du sticker huvudet i sanden, har inte riktigt någon kontakt med pengar och undviker att veta hur mycket pengar du spenderar, har tillgängliga eller hur mycket skulder du har och genererar.
• Du känner dig i hemlighet ofta sårad över upplevelsen att andra inte uppskattar dig
• När oro och ångest sätter in, är din medicin att döva det där svarta hålet och den sugande känslan i maggropen med att….just det; shoppa. Shop till you drop.

Din utmaning handlar om att acceptera dig själv. Att älska och acceptera dig själv.

Vägen ut ur omedvetet och självdestruktivt beteende går genom….

• att odla självacceptans och självkärlek
• att omge dig med människor och att vistas i sammanhang där du får uppleva värme, omtanke och uppskattning. Gör medvetna val och välj bort sammanhang som inte när dig på ett kärleksfullt sätt. Sök dig till nya sammanhang där du är mottagen, uppskattad och varmt mött.
• få utlopp för din egen kärleksfullhet och förmåga att ge och dela med dig genom att engagerad dig för andra människor i behov av stöd. Gärna via en organisation så ditt behov av att få höra till blir tillgodosett.
• A och O för dig är att börja med god s k Money Management. D v s att kontinuerligt; dagligen, veckovis, månadsvis e t c; hålla koll och notera dina utgifter, skulder och intäkter. Skaffa dig en realistisk bild av hur din verklighet ser ut och skapa kontakt med pengar. Med en stadig grund och realistisk uppfattning kan du sedan agera desto friare. Du slipper också den omedvetna stressen och pressen av att inte ha koll och i maggropen någonstans ändå veta att du ibland beter dig lite väl dumdristigt.
• Var modig nog att sätta och fokusera på mål för din ekonomi; intäktsmål och sparandemål. Rikta din energi och ditt agerande kring pengar.
• Odla tacksamhet för den rikedom du redan har i ditt liv. Skriv tacksamhetsbok – minst 5 poster per dag. Vad upplever du dig rik för just nu? Din partner, dina barn, dina vänner, din fantastiska kropp som bokstavligen bär dig genom livet eller vårvintersolen? Vad vet jag. Fatta papper och penna och skriv utan censur. Hur är det just nu? Detta hjälper dig att dels förhöja din livskvalitet och dels försätta dig i det tillstånd och den energi som kan attrahera mer av denna rikedom.
Se där några meningar som hjälper dig till insikt och andra som hjälper dig agera och vara på ett nytt sätt. Att bryta mönster. För om du gör som du alltid gjort, så blir resultaten de samma som förut, eller hur?

Det finns mycket, mycket mer att lära och öva på när det gäller Penningtypen Kärlek, men det får du lära mer om en annan gång. Känner du igen dig? Tillhör du penningtypen Kärlek? Eller är du nyfiken på om du är någon av de andra fyra Penning typerna?

Här och nu, vill jag att du ska veta en sak: Du är älskad oavsett vad som händer och de yttre omständigheterna. Du är älskad alltid och hela tiden.

Kärlek till din dag,

Lisa

[divider_padding] [divider_padding] P. S. Vill du lära mer? Om Penningtyp Kärlek och de övriga fyra Penningtyperna? Vilken av dem är du? Hur kan du göra för att bryta mönster? Ja, då vill jag invitera dig till att vara med på kursen “Pengarna, du och livet – transformera din relation till pengar och skapa nya resultat” – du har nu den allra sista chansen att anmäla dig – info & bokning här >

Den 26 februari 2012 kl 24.00 stänger dörrarna definitivt. Ta del av extra bonus så här på sluttampen när du tar med en vän till kursen – info & bokning här >

[divider_padding]

P.S. P.S. Söker du istället individuell support när det gäller pengar? Ta kontakt här för att höra dig för om hur jag bäst kan supporta dig – kontakt >

[divider_padding] [divider_padding]

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

CommentLuv badge