Coaching Program – Personal Journey to Money Transformation

Home Coaching 0 Pengar Coaching Program – Personal Journey to Money Transformation

Smiling woman in with blouse with dollar bill in her hand

Individuellt Platinum Coaching Program – “Personal Journey to Money Transformation”

Vill du gå din egen väg? Ta ut din egen kompassriktning och våga leva det du drömmer om också då det gäller ekonomi och pengar? Pengar är en viktig pusselbit i det som kallas livet. En kugge i livsmaskineriet som om den inte fungerar som den ska försenar och stoppar upp rörelse och expansion också inom andra livsområden.

Hur vore det att jobba tillsammans med en coach inom ramen för ett högkvalitativt Platium Coaching program för att förverkliga det du drömmer om och vill se som möjligt och manifesterad ny verklighet i ditt liv och/eller företagande?

Varför Money Coaching individuellt över längre tid?

Att jobba tillsammans med en coach på egen hand i stället för i grupp runt tema pengar över längre tid passar dig som vill:

  • gå på djupet och se över helheten i din ekonomi och finansiella situation
  •  personlig uppmärksamhet och support för just din individuella specifika situation
  • ge dig själv tid och utrymme att se över och gå igenom olika lager och nyanser i ditt varande och görande som gör att begränsningar kan få släppa och nya mer stödjande och bejakande sätt att vara och göra får ta plats i stället
  • lämna utrymme för repetition och integration av nya insikter och nya sätt att tänkta, känna och göra och därmed också nå än mer grundade och uthålliga resultat över tid
  • bygga upp din självkänsla och ditt egenvärde långsiktigt
  • säkerställa att nya rutiner när det gäller hur du sköter och hanterar dina pengar och dina finanser, sk Money Management, bliren integrerad och naturlig del av din vardag
  • jobba med din utveckling konfidentiellt utan insyn från andra
  • ha ett coachingupplägg som ger flexibilitet att matcha din almanacka och ditt liv allra bäst

Syfte

Platinum Coaching programmet “Personal Journey to Money Transformation” innebär att vi jobbar tillsammans dedikerat på tu man hand under längre tid med syfte att skapa genombrott i din finansiella verklighet och nå nya önskade resultat då det gäller pengar och din ekonomi.

Du får support att öppna upp för att skapa en förbättrad relation till pengar, ett stärkt egenvärde och självkänsla, nya synsätt och nya resultat när det gäller pengar samt en bättre kontroll över och skötsel av din ekonomi. Att öppna upp för mer flöde både monetärt och i termer av livskvalitet likväl som rikedom i livet i stort.

Form

Platinum coaching programmet består av en blandning av utbildning och coaching. Utöver en djupdykning i ämnet pengar och din finansiella situation, sätts pengar in i ett helhetsperspektiv på livet, din roll som företagare, ledare eller privatperson och vad det innebär att vara människa och mänsklig.

Devisen gå bra och må bra är konkreta ledstjärnor för att leva ett gott liv oavsett yttre roll och sammanhang. Hur kan det bli bättre än så?

Vi hörs via Skype och träffas live i Stockholm eller Luleå.

Tidsperiod

Programmet löper under 6 månader

Inriktning – privat eller företagande?

Välj om du vill att programmet ska vara utformat för dig som privatperson eller företagare.

 Språk

Välj om du vill bli coachad på svenska eller engelska

Ja tack!

Låter det som detta är vad du söker? Välkommen att kontakta mig för att diskutera upplägg och få offert för ditt inidividuella Platinum Coaching program “Personal Journey to Money Transformation”. Du når mig här >  

Frågor?

Hör gärna av dig om du har frågor kring det Individuella Platinum Coaching Programmet “Personal Journey to Money Transformation”. Ta kontakt här >
[divider_padding]

Välkommen!

[divider_padding] [divider_padding]