Mindfulness för företag

Home Coaching 0 Mindfulness Mindfulness för företag

Mindfulness på företag

Är du intresserade av att använda Mindfulness för utveckling av ledare och medarbetare på ditt företag? För rehabgrupper eller som förebyggande friskvårdsaktivtet? Hur kan Mindfulness bidra till din organisations utveckling, välmående och resultat?

Vi lever i en stressig tid. Tempot, informationsmängden och utvecklingstakten är utmanade för nutidsmänniskan. Oavsett hur intresserad, förändringsbenägen eller stark personen i fråga är. Visste du att antalet personer som kommer att utveckla ångest och vara i behov av terapi och stöd är allt mer accelererande? Inte för att människan i sig nödvändigtvis skulle behöva det, utan för att press och stress och detta med att känna sig överväldigande tär på vårt system. D v s yttre makro miljöfaktorer övertrumfar arvsfaktorer allt mer.

Min tanke är att vi människor behöver verktyg för att kunna hantera en stressad vardag och även naturliga upp- och nergångar i livet. Här kommer Mindfulness – förutom de andra verktyg jag jobbar med som Coaching och Yoga – in i bilden. Bra att kunna bygga på sin egen verktygslåda och i sin vardag kunna erbjuda sig själv hjälp till självhjälp.

Även för dig som är chef och ledare är MIndfulness ett mycket värdefullt redskap. Ett redskap som skärper fokus, ger trygg grund, öppnar upp för förbättrade relationer och ökad kreativtet.. Ett verktyg som – liksom yoga – bidrar till att odla förmågan att kunna iaktta sig själv. Att i ökad utsträckning kunna göra medvetna val och välja mellan att agera och reagera. Och om du i stundens automatiskt reagerat på ett icke önskat sätt, kan du i efterhand lättare bli varse vad reaktionen står för, vad den betyder och då också medvetet välja om och vad som behöver städas upp. I din omgivning och inom dig själv.

Mindfulness hjälper dig lära känna dig själv och bli en bättre ledare av ditt eget liv. Oavsett yttre roll. En förutsättning för att på ett bra sätt kunna leda andra människor.

Oavsett om du upplever ensamhet, rädsla att blotta dig, press och höga krav som ledare, eller om du är en stressad medarbetare som har ett tufft arbetstempo och många deadlines att möta eller du redan mött den berömda vägen och får hjälp av din arbetgivare att ta dig tillbaka till ett värdig och välfungerande liv igen som människa, anställd och arbetskamrat, så har Mindfulness mycket att ge.

Intresserad?

Välkommen att höra av dig för att diskutera tankar kring hur ett lämpligt Mindfulnessupplägg skulle kunna se ut för er ledningsgrupp, medarbetare och rehabgrupper. Möjlighet finns att komplettera Mindfulness med Yoga och/eller Coaching för än djupare transformation och utveckling. Antingen enskilt eller i grupp.

Ta kontakt

Du når mig här >

[divider_padding] [divider_padding]